เครื่องพิมพ์วันที่เริ่มการพิมพ์ใหม่สำหรับเอกสารของคุณ

เครื่องพิมพ์วันที่เครื่องพิมพ์ของคุณหยุดพิมพ์หรือไม่ สิ่งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อคุณพยายามพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสสำหรับการล่องเรือแคริบเบียนของคุณ โปรดลองตรวจสอบห้าข้อนี้ก่อนที่คุณจะฆ่าเครื่องพิมพ์วันที่ของคุณหลายอย่างสามารถแก้ไขการพิมพ์ได้ การตรวจสอบบางอย่างเครื่องพิมพ์วันที่เป็นเรื่องง่ายและบางรายการก็ซับซ้อนกว่า บทความนี้นำเสนอ 5 สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อซ่อมแซมการพิมพ์ หลังจากนั้น คุณมีอิสระที่จะหยิบค้อน ขจัดความหงุดหงิด

บนอุปกรณ์ของคุณ และซื้อเครื่องใหม่ที่ถูกกว่า เราเริ่มต้นที่นี่ด้วยการตรวจสอบง่ายๆ เครื่องพิมพ์วันที่และจากนั้นจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อแก้ไขต้องเปิดอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อพิมพ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องแล้วและไฟแสดงการเปิดเครื่องติดสว่าง ในขณะนี้ เครื่องพิมพ์วันที่เป็นการดีที่สุดที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเคเบิลทั้งหมดเข้ากับอุปกรณ์แล้ว และไม่มีไฟแสดงสถานะข้อผิดพลาดติดสว่าง ตรวจสอบถาดกระดาษ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

และถังกระดาษอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ควรมีกระดาษสดเพียงพอโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้เมื่อใช้ Microsoft Word เครื่องพิมพ์วันที่ที่รายการเมนูด้านซ้ายบน “ไฟล์” จากนั้นคลิก “พิมพ์” จากเมนูแบบเลื่อนลง ซึ่งจะแสดงแผงการพิมพ์ทางด้านขวาของเมนูแบบเลื่อนลง ในแผงการพิมพ์ทางด้านซ้ายบนคือปุ่มพิมพ์ ด้านล่างทันทีที่ระบุเครื่องพิมพ์วันที่หากชื่ออุปกรณ์นี้ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ จะมีรูปสามเหลี่ยมชี้ลงมาที่ด้านขวามือ การคลิกที่สามเหลี่ยมนี้จะแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถส่งเอกสาร

เพื่อพิมพ์ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์วันที่อื่นที่คล้ายกันให้เลือกซึ่งอนุญาตให้คุณตรวจสอบและเครื่องพิมพ์วันที่เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้คุณสามารถพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เครื่องอื่นเพื่อทดสอบได้ เมื่อเอกสารพิมพ์บนเครื่องพิมพ์อื่น เครื่องพิมพ์ของคุณมีปัญหา ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุปัญหาฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบซอฟต์แวร์ได้อย่างแม่นยำตรวจสอบโปรดตรวจสอบว่าเอกสารที่รอพิมพ์ไม่หยุด

เอกสารอาจเริ่มพิมพ์หรือไม่ก็ได้โดยอัตโนมัติ บางครั้ง คุณต้องเริ่ม

เมื่อเครื่องพิมพ์ประสบปัญหาในการพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ เอกสารใดๆ ที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์ในภายหลังจะไม่สามารถพิมพ์ได้จนกว่าเอกสารก่อนหน้าจะพิมพ์ออกมาจนครบถ้วนเครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสารครั้งละหนึ่งฉบับ คล้ายกับวัวที่ข้ามลำธาร ถ้าวัวตัวแรกมาในลำธารแล้วไม่ข้าม วัวที่เหลือทั้งหมดรอเข้าแถวเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตเพื่อข้ามลำธารหลังวัวตัวแรก ถ้าวัวตัวแรกข้ามลำธาร วัวตัวอื่นจะตามมา เมื่อวัวอีกตัวหนึ่งปฏิเสธข้ามลำธาร วัวที่ตามมา

จะหยุดและไม่ข้ามลำธารในทำนองเดียวกัน เครื่องพิมพ์วันที่จะพิมพ์เอกสารทั้งหมดตามลำดับที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์ หากหมึกหมด หากมีกระดาษเกิดข้อผิดพลาด หรือมีความผิดปกติอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ เอกสารนั้นและเอกสารที่เหลือทั้งหมดจะหยุดพิมพ์ หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว เครื่องพิมพ์วันที่เอกสารอาจเริ่มพิมพ์หรือไม่ก็ได้โดยอัตโนมัติ บางครั้ง คุณต้องเริ่มการพิมพ์เอกสารใหม่สำหรับเอกสารนั้นและเอกสารที่ตามมาเพื่อพิมพ์

This entry was posted in เครื่องพิมพ์วันที่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.